Zhao  «xinq» Zixing

xinq

Zhao Zixing
cn 01.01.1970

ChinaTongFu player.

Plays in team now
Played in teams
TongFu Dota 2 TongFu Dota 2 01.01.1970 - now