ZhiHong  «uki» Liu

uki

ZhiHong Liu
cn 01.01.1970 , Shanghai

Player of CyberZen

Plays in team now
Played in teams
Cyberzen CS:GO Cyberzen CS:GO 01.01.1970 - now